გამოფენის მონაწილე

სახელი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია:atsu.edu.ge

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მომზადებას მრავალფეროვან საგანმანათლებლო პროგრამებში.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს