გამოფენის მონაწილე

სახელი:

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პოზიცია:ict.tpdc.ge

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის უმთავრესი მიზანია სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლების გზით.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს