სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ამირან მეტრეველი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საბაზო ,

სესიის სათაური

მზიურის მათემატიკური ინტერნეტშეჯიბრი, მათემატიკური კონკურსი

სესიის მოკლე აღწერა

მზიურში 90-იანი წლებიდან მოქმედებს

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მათემატიკის წრე,ინტერნეტრესურსი,მატემატიკური კონკურსი

ვებ-გვერდის მისამართი

mziuri.ge

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

ნოუთბუქი და პროექტორი სრულიად საკმარისია.

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მსმენელებს გვინდა გავაცნოთ ინფორმაცია მზიურის

სესიის მონახაზი

ინფორმაცია მზიურის

გამოყენებული ლიტერატურა

ვებგვერდები:http://mziuri.ge/, http://concurs.mziuri.ge/, http://imedi.mziuri.ge/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

მომხსენებელი არის მზიურის

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს