სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მანანა კვინიკაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა , სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება , ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

ტექნოლოგიების სესია "მოიტანე შენი საკუთარი მოწყობილობა"

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

21 საუკუნის კვალდაკვალ

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის მონაწილეები გაეცნობიან მოწყობილობას Wacom,მის შესაძლებლობებს, როგორ შეიძლება მისის გამოყენება სწავლა/სწავლების პროცესში

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

Wacom

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სწავლა სწავლების პროცესი გავხადოთ უფრო სახალისო, მარტივი და ეფექტური

სესიის მონახაზი

მოხდება მოწყობილობის პრეზენტაცია, ვაჩვენებ როგორ შეუძლიათ შეიყვანონ გრაფიკული ინფორმაცია, ამობეჭდონ და გააზიარონ, საოფისე პროგრამებში, როგორ დაწერონ ფორმულები კალმით, რომელიც ბეჭდურ ფორმატში გადავა, მარტივად გააკეთონ შენიშვნების ჩანიშვნა სხვადასხვა ციფრულ ინფორმაციაზე ციფრული მელნით, დახატონ ან გადახატონ. რამდენიმე მსურველი თვითონ გატესტავს ნაჩვენებ ფუნქციებს, გავაცნობ მოწყობილობის ტექნიკურ და პროგრამულ მახასიათებლებს

გამოყენებული ლიტერატურა

http://www.wacom.com/en/support/product-support/drivers https://youtu.be/gXBt9XImEL0

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ვიყენებ გაკვეთილზე გეომეტრიული ფიგურების ნახაზების შესაყვანად კომპიუტერში, ფორმულების მარტივად დასაწერად, რაიმე ახსნის პროცესში შენიშვნების გასაკეთებლად.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს