სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მარინა კაპანაძე

სესიის თანამომხსენებელი

ელისო დოღაძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა , ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დიფერენცირებული სწავლება , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თამაშები და სიმულაციები , ინდივიდუალიზებული სწავლება , პროგრამირება და რობოტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ხანის აკადემია და კოდი - მასწავლებლის პერსპექტივა

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ხანის აკადემიის და კოდის პილოტის ამსახველი პრეზენტაცია, გამოცდილების გაზიარება, ინტერაქცია აუდიტორიასთან

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

პროგრამირება ქაღალდზე,ბაგი,დებაგი,პირობითი,ბრძანებები,მათემატიკა,უნარები,რეკომენდაციები,პროგრესი,მისია,დონე,ქულა,ბეჯი,აქტივობა,ონლაინ სწავლება,დიფერენცირებული სწავლება

ვებ-გვერდის მისამართი

https://ka.khanacademy.org/ https://code.org/

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

კომპიუტერული მოწყობილობა საჭირო არაა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია მასწავლებლებმა ნახონ, რომ არსებობს დიფერენცირებული სწავლების ეფექტური და მარტივი ხერხები ღია ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენებით, კერძოდ ხანის აკადემიის და კოდის გამოყენებით.

სესიის მონახაზი

1. ხანის აკადემიის და პილოტის მოკლე გაცნობა - 5 წუთი 2. მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან - 10 წუთი 3. რას იღებენ მოსწავლეები - 5 წუთი 4. სირთულეები - 5 წუთი 5. code.org და პილოტის მოკლე გაცნობა - 5 წუთი 6. მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან - 10 წუთი 7. რა იღებენ მოსწავლეები- 5 წუთი 8. სირთულეები -5 წუთი 9. ხანის აკადემიის და code.org-ის პილოტების ზოგადი შედეგები -10 წუთი

გამოყენებული ლიტერატურა

https://ka.khanacademy.org/ https://code.org/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

2016-2017 სასწავლო წელს მე და ჩემი თანამომხსენებელი ელისო დოღაძე ჩავერთეთ ხანის აკადემიის და კოდის პილოტში, მივიღეთ ძალიან სასარგებლო გამოცდილება და შეგვიძლია ამ გამოცდილების გაზიარება.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს