სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მარინა ხარაული

სესიის თანამომხსენებელი

თემურ ხაჭაპურიძე

თემატური მიმართულება

ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ვიდეორედაქტორი ყველა საჭირო ხელსაწყოთი

სესიის მოკლე აღწერა

გავააქტიუროთ Wondershare Filmora კარგი და მაღალხარისხიანი მონტაჟის პროგრამა, დაგეხმარებათ შექმნათ მაღალი ხარისხის ფილმები სუბტიტრებით,გამოიყენოთ ფილტრები,გადასვლის ეფექტები,ხმის დამუშავება. ატვირთავთ თქვენს ვიდეოს YouTube-ზე, ასევე შესაძლებელია შექმნილი ვიდეოების შენახვა პორტატულ მოწყობილებებზე გასაშვებად.(iPone,iPad, iPod და ა.შ.)ან ჩაწერთ DVD-ზე. ამ პროგრამის უფასო ვერსიის გააქტიურებისსა და თქვენს კომპიუტერში დაინსტალირების სწავლება. არის სწრაფი, მოსახერხებელი და მარტივი დიზაინის მქონე.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიის თანაწამყვანი იქნება სკოლის მოსწავლე

საკვანძო სიტყვები

გავააქტიუროთ Wondershare Filmora,შევქმნათ საინტერესი რესურსი,მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება,ეფექტიანი სწავლება

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

მუხლი 72: გ) მიმართულება: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების შექმნა და გამოყენება 2 გ.ა) ციფრული სასწავლო მასალის (მათ შორის: ტექსტური, აუდიო-ვიდეო ფაილის, მულტიმედიური პრეზენტაციის, სასწავლო ხასიათის ვებგვერდის და/ან ბლოგის) შექმნა ისტ-ის გამოყენებ

სხვა საგნის სტანდარტი

ბ.ლ) პედაგოგიურ პრაქტიკაში ისეთი აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენება, რომლებიც მოსწავლეებს ინტერდისციპლინური ანალოგიებისა და პარალელების ძიებისკენ უბიძგებს, რაც მოსწავლეთა მრავალმხრივ თვითგამოხატვას და პიროვნულ განვითარებას უწყობს ხელს (თეატრალური წარმოდ

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

მასწავლებელი Wondershare Filmora-ს გამოყენებით ქმნის და იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსებს. პროგრამას გამოიყენებს ტექსტური, ვიდეო, აუდიო რედაქტორების, პრეზენტაციებისა და ვებ-პუბლიკაციების შესაქმნელად. შესძლებს ვებ სივრცეში არსებული რესურსების რედაქტორებასა და საგაკვეთილო საჭიროებაზე მორგებას.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

საჭირო და სასურველი ფილმების, ფოტოების, მუსიკების მოძიება -გადმოწერა.

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სწავლების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ მიმართულებით. სასწავლო პროცესი უნდა იყოს საინტერესო, სახალისო, აქტიური და მრავალფეროვანი. მიზანი: *მაწავლებელმა შესძლოს პროგრამა Wondershare Filmora-ს გამოყენება. * შექმნას მაღალი ხარისხის ფილმები სუბტიტრებით,გამოიყენოს ფილტრები,გადასვლის ეფექტები,ხმის დამუშავება. *ატვირთავს ვიდეოს YouTube-ზე, *შეინახავს შექმნილ ვიდეოებს პორტატულ მოწყობილებებზე გასაშვებად.(iPone,iPad, iPod და ა.შ.)და ჩაწერს DVD-ზე. *შესძლებს სასურველი ვიდეოს მოდიფიცირებას,რედაქტირებას, მუსიკისა და ტექსტის შერწყმასა და ჩასმას. სასწავლო მიზნებზე მორგებული ელექტრონული რესურსი გაკვეთილს ხდის საინტერესოს. წარმოაჩენს მასწავლებლის კომპეტენციას. მოსწავლეებს აქტიურად ჩართავს პროცესში და ხელს უწყობს ციფრული წიგნიერების უნარების განვითარებას.

სესიის მონახაზი

1. შესავალი პროგრამა Wondershare Filmora -ს გაცნობა-5წუთი. 2.როგორ გავააქტიუროთ Wondershare Filmora? ვერსიის გააქტიურებისსა და თქვენს კომპიუტერში დაინსტალირების სწავლება- 10 წუთი. 3.კარგი და მაღალხარისხიანი მონტაჟის პროგრამა, ვიდეორედაქტორი ყველა საჭირო ხელსაწყოთი. დაგეხმარებათ შექმნათ მაღალი ხარისხის ფილმები სუბტიტრებით,გამოიყენოთ ფილტრები,გადასვლის ეფექტები,ხმის დამუშავება.შესაძლებელია სასურველი ვიდეოს მოდიფიცირება,რედაქტირება, მუსიკისა და ტექსტის შერწყმა ან ჩასმა. სასურველი ფერადი ფილტრის ან გარდამავალი ეფექტების გამოყენება.-25 წუთი 4.ვიდეოს YouTube-ზე ატვირთვა 5 წუთი 5.ასევე შესაძლებელია შექმნილი ვიდეოების შენახვა პორტატულ მოწყობილებებზე გასაშვებად.(iPone,iPad, iPod და ა.შ.)ან ჩაწერთ DVD-ზე. 5 წუთი 6.კითხვა-პასუხი. 10 წუთი

გამოყენებული ლიტერატურა

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი . ეროვბული სასწავლო გეგმა. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები.

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ჩემს საგაკვეთილო პროცესში სისტემატურად ვიყენებ მრავალფეროვან სასწავლო რესურსებს, რომელთა დიდ ნაწილს მე თვითონ ვქმნი. ამ პროგრამის მოქნილობამ,სისწრაფემ და სიმარტივემ დაზოგა ჩემი დრო,ამავდროულად არის მოსახერხებელი და კარგი დიზაინის მქონე. Wondershare Filmora ვიდეორედაქტორს იცნობენ ჩემი მისწავლეებიც,რომლებიც ხალისით ქმნიან ვიდეორგოლებს საჭიროებისამებრ.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს