სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნათია კურტანიძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ბუნებისმეტყველება , საზოგადოებრივი მეცნიერებები , ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

Skype- საკლასო ოთახიდან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გაჭრილი სარკმელი

სესიის მოკლე აღწერა

პრეზენტაციისას ვისაუბრებ სკაიპის გამოყენებაზე სასწავლო პროცესში, microsoft-ის საგანმანათლებლო პორტალის საშუალებით ვირტუალური შემეცნებითი ექსკურსიების მოწყობაზე.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

skype,ვირტუალური ექსკურსია,შემეცნებითი სასწავლო ტური

ვებ-გვერდის მისამართი

https://education.microsoft.com

ისტ სტანდარტი

ის ტექნ. V.1. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ გამოყენება.ის ტექნ. V.5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში.ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სა

სხვა საგნის სტანდარტი

მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია არაერთ საგანში. ამიტომ კონკრეტული საგნის სტანდარტს ვერ გამოვყოფ.

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მსმენელებმა გაიცნონ skype-ს, როგორც თანამედროვე და ეფექტური სწავლების მეთოდის დადებითი მხარეები, გამოყენების არეალი და ხერხები. გაიგონ , როგორ შეიძლება მისი გამოყენება ვირტუალური ექსკურსიების, საველე მოგზაურობისა და შემეცნებითი ტურების მოსაწყობად. მიიღონ ცოდნა იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება მოიძიონ, ნახონ, შეარჩიონ აღნიშნული აქტივობები MICROSOFT-ის საგანმანათლებლო პორტალის საშუალებით.

სესიის მონახაზი

შესავალი- რის შესახებაა საუბარი მოხსენებაში, რატომაა საინტერესო და რაში დაეხმარება მსმენელს მიღებული ინფორმაცია. სასწავლო შემეცნებითი ვიზიტი, როგორც სწავლების ერთ-ერთი ფორმა-(ესგ, მასწ. პროფესიული სტანდარტი). რატომაა ის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაითვალისწინოს პედაგოგმა მისი დაგეგმვისას იმისათვის, რომ ვიზიტი არ იყოს მხოლოდ გასართობი, გამოვიდეს მაქსიმალურად საინტერესო და საგანმანათლებლო ღირებულების მატარებელი . სასწავლო შემეცნებითი ვიზიტის დადებითი მხარეები. სასწავლო შემეცნებით ვიზიტთან დაკავშირებული პრობლემები- მისი უარყოფითი მხარეები და შესაძლო სირთულეები. ციფრული რესურსები, როგორც ზოგიერთი ამ პრობლემის დასაძლევის საუკეთესო საშუალება. ვირტუალური სასწავლო ტური- ექსკურსია კლასიდან გაუსვლელად- რატომაა ღირებული და ძალზე მოსახერხებებლი ვირტუალური მოგზაურობა, მისი დადებითი მხარეები. skype, როგორც საუკეთესო ინსტრუმენტი , ვირტუალური სასწავლო ვიზიტების მოსაწყობად. Microsoft-ის სასწავლო პორტალი-- უამრავი ვირტუალური ტურის არჩევანი და მოგზაურობა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ ,,ექსკურსიებში'': რეგისტრაცია პორტალზე, skype-ის ექაუნთი, ტურის შერჩევა მოსწავლეთა ასაკის, მათი ინტერესებისა და საგნობრივი სტანდარტის გათვალისწინებით, მოთხოვნის გაგზავნა, შესაძლო პასუხები ტურების ავტორებისგან. რა უნარებს უნდა ფლობდეს პედაგოგი, მზადება ვირტუალური სასწავლო ტურისთვის, მიმდინარეობა და მოსალოდნელი სირთულეები... Microsoft-ის პორტალის დახმარებით ჩემ მიერ განხორციელებული ვირტუალური სასწავლო ტურების მაგალითები : • Joshua Tree National Park, კალიფორნია; • ''თუთიყუშები, მოგზაურობა ფერებში''-Zoomarine's park, იტალია; სარგებელი მოსწავლეთათვის- დიდი ინტერესი და გაზრდილი მოტივაცია, საგნობრივი ცოდნა, საკომუნიკაციო, ციფრული და ენობრივი კომპეტენციების განვითარება,მშობელთა ჩართულობა, წელიწადში არაერთი ვირტულური ტური და არანაირი ფინანსური დანახარჯი. სარგებელი მასწავლებლისთვის - როგორ ხდება მისი პროფესიული განვითარება ვირტუალური ტურებისთვის მზადებასა და მათში მონაწილეობისას, ახალი ცოდნა, არსებული ცოდნის გაღრმავება, კოლეგებს შორის თანამშრომლობა. 10-15 წთ

გამოყენებული ლიტერატურა

ესგ- 2011-2016 წწ

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ვარ Microsoft-ს ინოვაციური მასწავლებელი ექსპერტი. აღნიშნულ მეთოდს ინტენსიურად ვიყენებ 2016 წლის დასაწყისიდან.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს