სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

Sage Inc

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

საქართველოს პროსოპოგრაფიულ მონაცემთა ბაზა - საგაკვეთილო რესურსი

სესიის მოკლე აღწერა

მოხსენების მიზანია სკოლის პედაგოგებს წარვუდგინო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში შექმნილიპროსოპოგრაფიულ მონაცემთა ბაზა, მისი სასწავლო რესურსად გამოყენების მაგალითები და გზები.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მოხსენების მიზანია სკოლის პედაგოგებს წარვუდგინო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში შექმნილიპროსოპოგრაფიულ მონაცემთა ბაზა, მისი სასწავლო რესურსად გამოყენების მაგალითები და გზები.

სესიის მონახაზი

გამოყენებული ლიტერატურა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

მომხსენებელი თამარ კალხიტაშვილი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს